Το τελικό συνέδριο και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου, το οποίο παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί, ερευνητές, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και νέοι που ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση STEAM, πραγματοποιήθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2022 στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Πληροφορικής στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας.

Οι πιλοτικές εφαρμογές του έργου RoboGirls στην Ισπανία πραγματοποιήθηκαν σε πέντε διαφορετικές συνεδρίες, σε τρία σχολεία. Συνολικά, συμμετείχαν εννέα τάξεις, με μέσο όρο 30 μαθητές ανά τάξη και συνολικά επτά καθηγητές διαφορετικών μαθημάτων. Οι μαθητές ήταν μεταξύ 10 και 18 ετών. Πραγματοποιήθηκαν διάφορα εργαστήρια: Scratch: βασικές εντολές και δημιουργία μουσικής με Makey-Makey, Tinkercad και Ozobot.

Εφαρμογές στην Κροατία

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου του Ζάγκρεμπ παρέδωσε με επιτυχία μια σειρά βιωματικών εργαστηρίων για τη ρομποτική και τον προγραμματισμό σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 8 έως 18 ετών.