Το CARDET έχει ολοκληρώσει με επιτυχία μια σειρά βιωματικών εργαστηρίων ρομποτικής και κωδικοποίησης με τη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών δημοτικού σχολείων ηλικίας 8 με 12 ετών.

Robogirls project - Pilots in cyprus

Τα εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου RoboGirls με στόχο την προώθηση διεπιστημονικών πρακτικών STEAM χωρίς αποκλεισμούς με έμφαση στην ενδυνάμωση των κοριτσιών και την ενίσχυση της στάσης τους απέναντι στην Επιστήμη, την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά.

Robogirls project - Pilots in cyprus

Τα εργαστήρια διήρκησαν τρεις μήνες (Δεκέμβριος - Φεβρουάριος) και πραγματοποιήθηκαν με έξι δημόσια δημοτικά σχολεία και ένα εκπαιδευτικό κέντρο ρομποτικής.

Robogirls project - Pilots in cyprus

Περισσότεροι από 200 μαθητές και μαθήτριeς συμμετείχαν στις δραστηριότητες οι οποίες στηρίζονται στο παιδαγωγικό υλικό STEAM που αναπτύχθηκε από την κοινοπραξία του έργου.

Robogirls project - Pilots in cyprus

Οι μαθητές και μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να πειραματιστούν με εκπαιδευτικά πακέτα ρομποτικής συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων: Lego Mindstorrms, Lego WeDo 2.0, Botley the robot, Probot και Bee bot, καθώς και το λογισμικό προγραμματισμού Scratch.

Robogirls project - Pilots in cyprus

Οι συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί και διευθυντές των σχολείων ήταν αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας καθώς αγκάλιασαν το έργο και το υλικό.

Robogirls project - Pilots in cyprus